Cosmas en Damianus Groesbeek - Bestuur

BestuurWaarnemend Voorzitter:

waarnemend pastoor A. van Velthoven, 06-20164473 of 024-3590601

Vicevoorzitter:

Ton Lansdaal, p/a Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek, tlansdaal@bisdomdenbosch.nl 06 - 52 00 03 24

Penningmeester/Secretaris a.i.:

Dhr. D. Winkel, 024-3978444

Bestuurslid, inzake dossier kerk De Horst:

Dhr. R. Paulis, St. Antoniusweg 2A, 6562 GM Groesbeek

Gebouwen:

vacant

Vrijwilligers:

Mevr. B. Pattikawa, Cypresstraat 3, 6562 HA Groesbeek, 06-11130073, barbara.pattikawa@gmail.com

Administratie:

vacant
Pastor Peter Pot neemt ook deel aan vergaderingen van het parochiebestuur.

OPROEP VOOR NIEUWE BESTUURSLEDEN - Ons parochiebestuur is op zoek naar nieuwe leden voor het parochiebestuur, te weten iemand voor interne en externe communicatie, gebouwenbeheer en iemand die in de toekomst de huidige penningmeester kan vervangen. Hij/zij kan gedurende een jaar ingewerkt worden en daarna de taken van de huidige penningmeester overnemen. Het parochiebestuur vergadert in de regel eenmaal in de maand op een avond. Bent u geïnteresseerd in een functie in het parochiebestuur, laat het ons weten; dat kan via een brief aan: Bestuur parochie H.H. Cosmas en Damianus, Kloosterstraat 2 6562 AW Groesbeek; u kunt ook per telefoon of mail rechtstreeks contact opnemen met de voorzitter van het parochiebestuur, waarnemend pastoor Aloys van Velthoven. U kunt ons ook attent maken op iemand die in uw ogen geschikt is voor een bestuursfunctie in het parochiebestuur. Wij roepen ook dames op zich aan te melden als bestuurslid van onze parochie, omdat het anders teveel een bolwerk van mannen wordt.