Eerste Heilige Communie

Kinderen van 8 jaar (in principe uit groep 4 van de basisschool) worden rond half november via school of in het parochieblad uitgenodigd voor de Eerste Communie. De voorbereiding begint met een ‘inschrijfviering’ eind oktober. Daarna wordt u uitgenodigd voor de ouderavonden. Hier bespreken we het hele programma van voorbereiding.

De Voorbereiding

1. Er is een werkboek, bedoeld voor thuis. Ouders en kind werken tijdens de voorbereiding samen in het werkboek. Zij leren zo elkaars geloof kennen en groeien samen in geloof naar deze dag toe.


2. Voor de ouders zijn er drie ouderavonden én een evaluatieavond
- Om ondersteuning te krijgen in het werken met uw kind,
- Om met andere ouders, medegelovigen, rond de tafel te zitten en uw geloof te delen en te verdiepen. Want: u bent samen de kerk, u bent de basis!


3. Vieringen in de kerk: Er zijn meerdere vieringen: de aanmeldingsviering, de kennismakingsviering waarin de kinderen zich voorstellen aan de gemeenschap, een doopviering, een verkenningstocht door de kerk, de Witte Donderdagviering, de Eerste Communieviering en de afsluitende Dankviering.


4. Op school krijgen de kinderen 8 lessen van een pastoraal teamlid of van een ouder. Op de openbare school vinden deze lessen na schooltijd plaats. Bovendien worden hier minder lessen gegeven.Communiewerkgroep

De Communiewerkgroep begeleidt de hele voorbereiding. Coördinator en contactpersoon is Joke Huisintveld. Zij is te bereiken onder telefoonnummer 06 36175289 en jokehuisintveld@protonmail.com.
Voor de voorbereiding wordt een bijdrage gevraagd van € 65,-.


Uitnodiging voor inschrijfviering en inschrijfformulier Eerste Heilige Communie