Kerkelijke Feestdagen 2021Dat kerstmis op 25 en 26 december valt weet vrijwel iedereen.
De advent begint 4 zondagen voor kerstmis, maar omdat 25 december steeds op een andere dag valt verschilt ook de datum van de eerste advent per jaar.

Maar hoe zit dat dan met Pasen?
Het is Pasen op de eerste zondag na volle maan, na 21 maart. Dus altijd op een zondag, maar de datum is wisselend, tussen 22 maart en 25 april. De data van andere kerkelijke feestdagen zijn daar van afgeleid. Dus ook steeds op een andere datum.

Daarom hieronder een overzicht van de kerkelijke feestdagen in 2021.


Drie Koningen

03-01-2021      

i.p.v. 6 januari

Aswoensdag

17-02-2021      

begin van de Vastentijd

Palmzondag

28-03-2021

begin van de Goede Week - de week voor Pasen

Witte Donderdag

01-04-2021

Goede Vrijdag

02-04-2021

Paaszaterdag

03-04-2021

Eerste Paasdag

04-04-2021

Tweede Paasdag

05-04-2021

Paasmaandag

Beloken Pasen

12-04-2021

Barmhartigheidszondag

Hemelvaart

13-05-2021

40 dagen na Pasen

altijd op donderdag

Eerste Pinksterdag

23-05-2021

50 dagen na Pasen

Tweede Pinksterdag      

24-05-2021

Pinkstermaandag

Drievuldigheidszondag

31-05-2021

zondag na Pinksteren

Maria Tenhemelopneming

15-08-2021

Allerheiligen

01-11-2021

maandag

Allerzielen

02-11-2021

dinsdag

     

Eerste adventszondag

25-11-2021

begin van het nieuwe kerkelijk jaar

C-jaar

Eerste Kerstdag

25-12-2021

zaterdag

Tweede Kerstdag

26-12-2021

zondag