Cosmas en Damianus Groesbeek - Huisbezoek

Huisbezoek

Als u ziek bent, veel alleen of sterk aan huis gebonden of nieuw bent in de parochie of behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek met iemand van het pastoraal team, dan wel met een priester, dan kunt u contact opnemen met het parochiecentrum of een van de teamleden: Contact