Cosmas en Damianus Groesbeek - Nieuws vanuit parochie

Nieuws vanuit parochieSpeciale viering in Cosmas en Damianuskerk op 26 september

Op zondag 26 september is de opening van het pastoraal jaar tijdens een speciale viering in de Cosmas en Damianuskerk, die om 10.00 uur begint. Die viering zal ondersteund worden door vier koren: het HSB-koor, het Caeciliakoor, jeugdkoor Mikado en Schola Cantorum. Er wordt dan ook alvast stil gestaan bij 100 jaar Cosmas en Damianuskerk in 2022. Ook zullen de leden van het pastoraal team en het parochiebestuur zich voorstellen.


Tijdens de viering zijn er een kindercrèche en een kinderwoorddienst. Ouders kunnen kinderen van 0 t/m 5 jaar vóór de viering naar de kindercrèche in de pastorie brengen en ze na de viering daar weer ophalen. Graag wat speelgoed meebrengen waar de kinderen mee kunnen spelen. De kinderen van 6 t/m 11 jaar worden aan het begin van de viering meegenomen naar de pastorie voor een kinderwoorddienst. Zij komen voor de communie weer terug in de kerk, waar ze het vervolg van de viering kunnen meemaken.Geen muntgeld bij u in de kerk: gebruik de Givt-app

Onze parochie gaat binnenkort de Givt-app gebruiken voor de collecte en voor het betalen van kaarsengeld. In beide gevallen blijft met contant geld betalen ook gewoon mogelijk.

Door de Givt-app te installeren op uw smartphone, kunt u altijd meedoen aan de collecte, dus ook als u geen contant geld bij u hebt, of wanneer u thuis mee kijkt.
Verder wordt het mogelijk om de Givt-app te gebruiken bij het betalen van kaarsengeld in de Maria-kapellen.


Er zijn twee mogelijkheden om met de Givt-app geld te geven: via een QR-code, of door keuze uit een lijst.


Geld geven met de Givt-app via een QR-code werkt als volgt:

 1. Tijdens de collecte opent u de Givt-app.

 2. Kies het bedrag dat u wilt geven en druk op ‘volgende’.

 3. Kies vervolgens voor de tweede optie in uw scherm: ‘QR-code’.

 4. Scan de QR-code met de camera van uw smartphone. (Indien toestemming gevraagd wordt voor toegang tot de camera, druk op ‘OK’.)

 5. Druk tot slot op ‘volgende’ om de gift te voltooien.

Geld geven met de Givt-app door keuze uit een lijst, werkt als volgt:

 1. Tijdens de collecte opent u de Givt-app.

 2. Kies het bedrag dat u wilt geven en druk op ‘volgende’.

 3. Kies vervolgens voor de derde optie: ‘geven uit de lijst’.

 4. Vul de naam of plaats van uw kerk in bij het zoekbalkje.

 5. Selecteer de kerk waaraan u wilt geven, en toets onder in uw scherm op ‘geven’.

 6. Druk tot slot op ‘volgende’ om de gift te voltooien.


De Givt-app kunt u downloaden in Google Play of in de App Store:Kijk voor meer informatie over Givt https://www.givtapp.net

Heeft u vragen, bel dan gerust met penningmeester Dick Winkel: (024) 397 84 44.Restauratie dak Cosmas en Damianuskerk gaat niet door

De restauratie van het dak van de Cosmas en Damianuskerk kan tot de zomer van 2022 niet doorgaan, vanwege de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen.
Het parochiebestuur heeft de provincie gevraagd om onder voorwaarden te mogen beginnen met de restauratie, maar daar is niet mee ingestemd.
De provincie geeft aan dat er eerst, op verschillende momenten gedurende een jaar, in het kader van de Wet natuurbescherming, nader onderzoek moet plaatsvinden naar de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Dit betekent dat de restauratie van het dak nu niet door kan gaan, en dat de steigers binnenkort afgebroken worden. In september zal er opnieuw overleg zijn met de provincie, over de tot nu toe gemaakte kosten, en over het vervolgtraject.Bedevaart naar Wittem

Op zaterdag 16 oktober is er een bedevaart naar Wittem in Zuid-Limburg. Wie daarvoor belangstelling heeft, kan contact opnemen met Wilma Bleize, telefoon: (024) 397 35 90.Viering met Broederschap Kevelaer

Op zondag 15 augustus, Maria Tenhemelopneming, zal tijdens de viering van 10.00 uur in de Cosmas en Damianuskerk te Groesbeek ook aandacht geschonken worden aan de bedevaart naar Kevelaer, die helaas dit jaar ook niet door kan gaan. De Broederschap Kevelaer zal aanwezig zijn en in de liturgie zullen elementen opgenomen worden uit de viering in de basiliek van Kevelaer, o.a. Maria-liederen en de kleine litanie van de heilige maagd Maria. Ook zal het bijzondere Mariabeeld van de bedevaart voor het altaar staan.

In de St. Antoniuskerk in Breedeweg is op Maria Tenhemelopneming om 9.30 uur een viering.
Afscheid van liturgie-assistente Gerda van Dreumel

Op zondag 4 juli is tijdens en na de eucharistieviering in Breedeweg afscheid genomen van liturgie-assistente Gerda van Dreumel. Daarbij waren haar man en andere familieleden aanwezig, evenals de collega liturgie-assistenten. Zie foto’s. Tijdens de viering sprak pastor Kees Bruin lovende woorden over de grote inzet van Gerda voor de parochie. Ze is vele jaren actief geweest bij het begeleiden van communicanten en vormelingen. Ook heeft ze veel energie gestoken in het werk van de avondwakegroep en het bij de tijd brengen van de avondwakes. Verder was ze onder meer collectante. Een taak die ze nog een tijdje wil voortzetten, is het schoonmaken van de kerk. Dat is erg fijn! Na de viering sprak pastor Peter Pot een kort woordje namens het pastoraal team. Als teken van hartelijke dank, bood hij Gerda namens de parochie de Paaskaars 2020 aan. Gerda, nog vele gezonde jaren toegewenst, samen met Toon, kinderen en kleinkinderen!

Samenwerking tussen parochie en voetbalvereniging

De parochie heeft 40 knielkussentjes uitgeleend aan voetbalvereniging De Treffers in Groesbeek. Pastor Peter Pot heeft deze kussentjes overhandigd aan Treffers-voorzitter Theo Jochoms, in het bijzijn van koster Pierre Ronden. De voetbalvereniging gaat deze kussentjes gebruiken voor de ‘coffee-to-go’ op het terras bij de kantine. Met dit kleine gebaar helpt de parochie de voetbalvereniging graag bij het weer opbouwen van het verenigingsleven. Wanneer de coronamaatregelen zijn opgeheven, zullen de knielkussentjes teruggebracht worden.


Foto: Marco Schoofs.
Zie ook: https://www.detreffers.nl/zacht-zitten-met-coffee-dankzij-de-kerk/
Kerkklok De Horst weer geluid

Voor het eerst sinds maanden is de kerkklok in De Horst op zaterdag 5 juni weer geluid bij een begrafenis.
Dat heeft de familie en de mensen in De Horst goed gedaan.


Bekijk hier het filmpje.Afscheidsviering kerk De Horst

Op zaterdag 1 mei 2021 was de afscheidsviering in de kerk op De Horst.
Voorgangers waren pastoor Aloys van Velthoven en pastor Peter Pot.
Lector was Truus Peters en koster was Rikie Straatman.
De viering werd ondersteund door mooi gezang van koorleden.
Oud-pastor Jos van Rooij sprak woorden van herinnering.
Aan het eind van de viering werden het Allerheiligste, het evangelieboek, de paaskaars en de relieken de kerk uit gedragen.

Omroep Berg en Dal heeft mooie opnamen gemaakt van de laatste viering.
Zie hier het filmpje: https://www.omroepbergendal.nl/8248-laatste-heilige-mis-in-heilig-hart-kerk-de-horst

In verband met de verkoop van de kerk op De Horst heeft de bisschop besloten om deze kerk per 17 april 2021 aan de eredienst te onttrekken. Dat besluit van de bisschop heet een Decreet.


Decreet bisschop - onttrekking eredienst kerk De Horst - april 2021

Alle foto’s: Piet SpanjersNetje Janssen bedankt!

Netje Janssen heeft afscheid genomen van de MOV-groep (Missie Ontwikkeling en Vrede). Ze begon 36 jaar geleden bij het zogenoemde Missie Comité in Breedeweg. Na het samengaan van de parochies ging ze deel uitmaken van de gezamenlijke MOV-groep. Op 15 april 2021 heeft ze tijdens de vergadering van de MOV-groep afscheid genomen. Pastor Peter Pot bedankte Netje Janssen voor haar grote inzet in al die jaren. Bernadette Janssen overhandigde haar een mooi boeket bloemen. De MOV-groep bestaat op dit moment uit: Teun van Grinsven, Ria Baams, Bernadette Janssen en Peter Pot. Wie belangstelling heeft voor deze groep, kan zich melden bij één van de leden van de MOV-groep.