Cosmas en Damianus Groesbeek - Oecumene

Oecumene


De contacten met de Protestantse Gemeente Groesbeek zijn erg goed. Regelmatig zijn er oecumenische kerkdiensten. Raadpleeg de liturgische agenda voor een actueel overzicht.
Persbericht


Oecumenische Pinksterviering op Omroep Berg en Dal TV


Op de Eerste Pinksterdag, zondag 23 mei, zendt Omroep Berg en Dal TV een oecumenische Pinkstermeditatie uit vanuit de Cosmas en Damianus-kerk in Groesbeek. De voorgangers zijn pastoor Aloys van Velthoven en domina Janneke Ruijs. Op het orgel speelt Eugène Ceulemans en de zang wordt verzorgd door Joke Huisintveld en Wil Wijers. Het thema van de viering is : de vruchten van de Geest. De voorgangers vertellen tijdens de viering wat de zeven vruchten – liefde, vrede, vertrouwen, goedheid, mildheid, wijsheid, geduld -  voor hen betekenen.


De uitzending is via de Kabel te zien op Eerste Pinksterdag om 9.00 uur en wordt om 14.00 uur herhaald. Het kan ook bekeken worden via de website: www.omroepbergendal.nl


Later verschijnt het op de Facebook- en YouTube-pagina van de Omroep.

Stiltewandeling

Lees hier over de maandelijkse stiltewandeling.