Cosmas en Damianus Groesbeek - Pastoraal Team

Pastoraal Team


Het team van de parochie Cosmas en Damianus bestaat uit drie personen. U kunt hen bereiken via het parochiesecretariaat (024-3971473) dan wel via hun eigen telefoon of mailadres.Aloys van Velthoven, waarnemend pastoor

Als rector verbonden aan zijn congregatie van het H. Sacrament te Brakkenstein-Nijmegen, is hij als priester voor 50% beschikbaar voor de parochie Cosmas en Damianus te Groesbeek.Peter Pot, pastor

Hij is als pastoraal werker voornamelijk werkzaam op de gebieden liturgie (inclusief uitvaarten), diaconie, kerkopbouw (nieuwe activiteiten), individueel pastoraat en bestuurlijke ondersteuning.Joke Huisintveld, pastor

Zij zal zich voornamelijk bezighouden met de voorbereiding op de 1e Heilige Communie, de voorbereiding op het Vormsel, activiteiten voor jongeren, communicatie (o.a. parochieblad en sociale media), oecumene en gemeenschapsopbouw.Aloys van Velthoven,

waarnemend pastoor

Peter Pot,

pastor

Joke Huisintveld,

pastor


Aloys van Velthoven, waarnemend pastoor - 06-20164473 of 024-3590601; a.vanvelthoven@xs4all.nl

Peter Pot, pastor - 06-17909384; pagm.pot@home.nl

Joke Huisintveld, pastor - 06-36175289; jokehuisintveld@protonmail.com
Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag
Emeritus diaken Jos van Rooij maakt geen deel uit van het pastoraal team. Het pastoraal team kan zo nodig nog een beroep op hem doen.