Cosmas en Damianus Groesbeek - Uitvaart

Uitvaart

Melden

Neem bij het overlijden van een familielid of naaste contact op met de parochie als u wilt dat een pastoraal teamlid of de parochie een rol speelt in het afscheid (tel: 024 – 397 14 73).


De gang van zaken is dan als volgt: het pastoraal teamlid maakt een afspraak en komt op bezoek om de viering voor te bereiden. Hij/zij kan ook helpen bij het maken van een bidprentje. Voor de avondwake komt iemand van de Werkgroep Avondwake op bezoek. Ook dat regelt het pastoraal teamlid.

Uitvaart

Bij het overlijden van een dierbare mogen we het afscheid ervaren als het ‘loslaten’, het ‘uit handen geven’ én als het neerleggen van de dierbare ‘in de grote hand van de Liefde’, ‘in de grote hand van God’. De uitvaartliturgie wil helpen de pijn van het afscheid te verzachten, het verdriet met elkaar te delen en de dierbare te begeleiden naar zijn of haar nieuwe toekomst.


De uitvaart kan in de vorm van een eucharistieviering of een woord- en gebedsdienst. U kunt het boekje van de parochie gebruiken of samen met het pastoraal teamlid een eigen boekje maken. In principe zingt het parochie-koor: het is immers een kerkelijk afscheid. Met de koren is afgesproken dat er wel een enkele lievelings-CD van de overledene of de familie gedraaid mag worden, maar dat het koor de viering begeleidt.


Avondwake

Samen

elkaar nabij

op weg naar het afscheid


Bij het overlijden van een dierbare is er behoefte aan mensen die nabij zijn, die helpen met het regelen van allerlei zaken die bij een uitvaart komen kijken. Maar meer nog is er behoefte aan mensen, die een schouder bieden om uit te huilen, die het verdriet en de pijn mee aanvoelen en willen proberen die te verzachten. Het medeleven van buren, kennissen, dorpsgenoten, collega’s, medeparochianen en vele anderen doet goed.

Ook in de rust en de stilte van de kerk kunnen we ons samen voorbereiden op het afscheid. Om die verbondenheid met elkaar gaat het in een avondwake. Juist de nabestaanden vormen in die dienst het middelpunt.

De wake wordt voorgegaan door een medeparochiaan, die namens de parochie de dienst leidt, samen met een lector.

Bij dit samen waken en bidden spelen twee rituelen een rol.

  • Met het ontsteken van zeven kaarsen getuigen we van onze verbondenheid met de overledene, brengen we licht en warmte en verwijzen we naar het Eeuwige Licht.

  • De naam van de overledene wordt genoemd. Die naam staat op een kruisje geschreven. Dat kruisje  geven we een plaats in de kerk, als teken dat deze mens niet vergeten zal worden en deel zal blijven uitmaken van onze geloofsgemeenschap.

Een wake vindt plaats op de avond vóór de uitvaart of crematie. In de parochie Groesbeek kan er worden gekozen uit vier verschillende waken, elk met hun specifieke teksten, lezingen, symbolen en riten. Er worden in elke wake drie liederen gezongen door een koor.

Het kruisje blijft een jaar lang in de kerk. Na dat jaar wordt door de voorganger met de familie een afspraak gemaakt om het kruisje aan de familie te overhandigen.