Cosmas en Damianus Groesbeek - Vormsel

Het Vormsel

Het Vormsel is de afronding van de drie ‘opname-sacramenten in de kerk’: De Doop, de Eerste Communie en het Vormsel.
Met het Vormsel geeft het kind zelf zijn/haar ja-woord aan het geloof en aan de kerk.


De Voorbereiding

Voor uw kind:
1. Zes bijeenkomsten in een gastgezin waar telkens één hoofdstuk van het vormsel werkboek in een groepje van maximaal 6 kinderen wordt besproken. 1 of 2 ouders begeleiden deze groepjes.

2. Drie vieringen in de kerk: De openingsviering waarin de vormelingen zich voorstellen, de Vormselviering zelf en de Dankviering.

3. Een gezamenlijke voettocht naar Kranenburg en gezamenlijke reis naar de St. Jan in Den Bosch

Voor u als ouder(s):
Twee ouderavonden, waarin we :
- Uitleggen hoe de voorbereiding inhoudelijk in elkaar steekt.
- Samen praten over de samenvatting van ons geloof – ‘De twaalf artikelen van het geloof’.
- Samen praten en over de parochie, waarvan uw kind nu een volwaardig lid wordt.

Aanmelden

Als uw kind niet in Groesbeek op school zit, kunt u uw kind zelf aanmelden om mee te doen aan het Vormsel. De werkgroep Vormsel begeleidt de hele voorbereiding. Contactpersoon is Annemieke Giebels. Zij is te bereiken onder telefoonnummer: (024) 663 28 50 en miekgiebels@chello.nl . De Vormselbrief kunt u hier downloaden.